Podvozok

    49,90 

    Katalógové číslo: 4601 007 1008

    Umožňuje ľahké nadvihnutie náradia a znižuje tak trecí odpor pri odstraňovaní machu, čistení valcom a pri zametaní. Lepšie manévrovacie schopnosti.