Kontakt

ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o.
Prevádzka: Prípojná 1, 821 06 Bratislava
Sídlo firmy: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

tel.:02/55 410 326, 0903 506 118
e-mail:elektroprodukt@elektroprodukt.sk

IČO: 31340644, DIČ: 2020345327, IČ DPH: SK2020345327

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4203/B